Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đã đăng ký mới có thể nhận xét
*
*
  • Tệ
  • Xuất sắc
Nhận xét về sản phầm
áo thun đẹp , vải đẹp , rất tốt
áo thun đẹp , vải đẹp , rất tốt
Ho | 25/01/2019 10:23 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
giao hàng nhanh
blue | 25/01/2019 10:31 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Ho | 01/02/2019 4:39 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
chất lượng tốt
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Ho | 01/02/2019 4:39 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Ho | 01/02/2019 4:39 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Ho | 01/02/2019 4:39 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Ho | 01/02/2019 4:39 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Ho | 01/02/2019 4:39 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Ho | 01/02/2019 4:39 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Ho | 01/02/2019 4:40 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Ho | 01/02/2019 4:40 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Ho | 01/02/2019 4:40 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Ho | 01/02/2019 4:40 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Xưởng may áo thun theo yêu cầu giá rẽ
Ho | 01/02/2019 4:40 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
May áo thun đồng phục công ty cao cấp
May áo thun đồng phục công ty cao cấp
Ho | 01/02/2019 5:11 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
chất lượng tốt
May áo thun đồng phục công ty cao cấp
Ho | 01/02/2019 5:11 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
sản phẩm rất đẹp
May áo thun đồng phục công ty cao cấp
Ho | 01/02/2019 5:11 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
vải mát không xù lông
May áo thun đồng phục công ty cao cấp
Ho | 01/02/2019 5:11 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá gia công may áo thun tay dài quà tặng
May áo thun đồng phục công ty cao cấp
Ho | 01/02/2019 5:11 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
địa chỉ may áo thun nhanh tại sài gòn
địa chỉ may áo thun nhanh tại sài gòn
Ho | 29/09/2019 10:20 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
mẫu mã đẹp
mẫu mã đa dạng đẹp, chất lượng  cao cấp
Phạm | 06/01/2021 9:47 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
phone

0902 334 778