Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đã đăng ký mới có thể nhận xét
*
*
  • Tệ
  • Xuất sắc
Nhận xét về sản phầm
1
giao hàng nhanh
blue | 25/01/2019 10:32 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
số lượng bạn nhiêu là có giá sỉ
cần mua áo thun trơn
blue | 25/01/2019 11:04 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
vải rất đẹp
giao hàng nhanh
blue | 25/01/2019 11:05 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
dịch vụ tốt
áo thun may rất kỹ
blue | 25/01/2019 11:05 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
áo thun poly vàng chanh
vải đẹp , dày
blue | 25/01/2019 11:06 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun đẹp nhiều màu
blue | 25/01/2019 11:06 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
tư vấn nhiệt tình
blue | 25/01/2019 11:06 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
giao hàng đi tỉnh rất nhanh
blue | 25/01/2019 11:06 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
cần gấp áo thun trơn
blue | 25/01/2019 11:06 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
may hàng rất nhanh
blue | 25/01/2019 11:07 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun cá sấu poly cam
blue | 25/01/2019 11:07 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun cá sấu poly đỏ
blue | 25/01/2019 11:07 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun cá sấu poly xanh bích
blue | 25/01/2019 11:07 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun cá sấu poly cam lửa
blue | 25/01/2019 11:07 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun cá sấu poly  cam cà rốt
blue | 25/01/2019 11:08 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun cá sấu poly xanh thiên thanh
blue | 25/01/2019 11:08 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun cá sấu poly  xanh ngọc
blue | 25/01/2019 11:08 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun cá sấu poly xanh long công
blue | 25/01/2019 11:08 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun cá sấu poly xanh chuối
blue | 25/01/2019 11:08 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun cá sấu poly  xanh cốm
blue | 25/01/2019 11:08 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
blue | 26/01/2019 3:04 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
blue | 26/01/2019 3:04 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
blue | 26/01/2019 3:04 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
blue | 26/01/2019 3:04 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
blue | 26/01/2019 3:04 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
blue | 26/01/2019 3:05 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
blue | 26/01/2019 3:05 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
blue | 26/01/2019 3:05 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
blue | 26/01/2019 3:05 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
blue | 26/01/2019 3:05 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
blue | 26/01/2019 3:05 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
blue | 26/01/2019 3:05 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
blue | 26/01/2019 3:05 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
blue | 26/01/2019 3:06 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
áo thun đẹp , vải đẹp , rất tốt
áo thun đẹp , vải đẹp , rất tốt
blue | 29/01/2019 5:04 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun đẹp , vải đẹp , rất tốt
blue | 29/01/2019 5:04 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun đẹp , vải đẹp , rất tốt
blue | 29/01/2019 5:04 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun đẹp , vải đẹp , rất tốt
blue | 29/01/2019 5:04 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun đẹp , vải đẹp , rất tốt
blue | 29/01/2019 5:04 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun đẹp , vải đẹp , rất tốt
blue | 29/01/2019 5:04 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
áo thun đẹp , vải đẹp , rất tốt
blue | 29/01/2019 5:04 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
áo thun có rất nhiều màu rất dễ chọn
áo thun có rất nhiều màu rất dễ chọn
Ho | 20/03/2019 4:52 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
vải mặc rất mát
vải mặc rất mát
Ho | 22/03/2019 3:33 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
Ho | 27/06/2019 9:57 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
Ho | 27/06/2019 9:57 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
địa chỉ may áo thun nhanh tại sài gòn
địa chỉ may áo thun nhanh tại sài gòn
Ho | 29/09/2019 10:20 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
Ho | 07/01/2020 3:16 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
chất lượng tốt
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
Ho | 16/01/2020 3:00 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
sản phẩm rất đẹp
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
Ho | 16/01/2020 3:00 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
vải mát không xù lông
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
Ho | 16/01/2020 3:00 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Báo giá may áo thun cá sấu
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
Ho | 16/01/2020 3:01 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
1
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
Ho | 16/01/2020 3:01 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
chất lượng tốt
áo thun poly giá rẽ nhất mà tôi từng mua
Ho | 16/01/2020 3:30 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
áo giá rẽ
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
Ho | 05/02/2020 7:02 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
áo giá rẽ
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
Ho | 05/02/2020 7:03 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
hàng chất lượng
Sỉ áo thun cá sấu poly trơn giá rẽ
Ho | 05/02/2020 7:03 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Bảng giá áo thun đồng phục - Xưởng may đồng phục tại TPHCM
Bảng giá áo thun đồng phục - Xưởng may đồng phục tại TPHCM
Khi bạn đã xác định được 2 yếu tố kiểu áo thun, chất liệu áo thun, điều tiếp theo bạn cần làm là liên hệ ngay đến xưởng may đồng phục giá rẻ uy tín tại TPHCM, trao đổi với xưởng may về:

Số lượng áo thun cần may: số lượng cụ thể trên từng size áo
Số lượng áo thun của nhân viên nam, nhân viên nữ (bởi size áo nam khác với size áo nữ)
Gửi mẫu áo thun bạn chọn đến xưởng may để nhận tư vấn
Trao đổi về mẫu áo thun: viền áo thun, viền cổ trụ, tay bo, độ dài ngắn của áo,...
Phần logo của công ty: bạn chọn hình thức in hay thêu
Thời gian mong muốn nhận được hàng may áo thun
Địa chỉ nhận hàng may áo thun
Bạn có yêu cầu xuất hóa đơn VAT hay không?
Từ chính các thông tin này, xưởng may áo thun dễ dàng báo giá chính xác nhất cho bạn.
Ho | 10/04/2020 4:07 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Mẫu áo thun đồng phục cơ bản được đặt may nhiều hiện nay
Mẫu áo thun đồng phục cơ bản được đặt may nhiều hiện nay
Tham khảo bảng giá áo thun đồng phục - đặt may với số lượng & mẫu theo yêu cầu - đơn giá may áo được cập nhật liên tục từ cộng đồng xưởng may đồng phục TPHCM.

Áo thun đồng phục có cổ
Áo thun đồng phục có cổ màu vàng, cổ & tay bo viền đen, logo in

Áo thun đồng phục có cổ màu vàng, cổ & tay bo viền đen, logo in

Áo thun đồng phục cổ trụ
Áo thun đồng phục cổ trụ màu cam

Áo thun đồng phục cổ trụ màu cam

Áo thun đồng phục tay dài
Mẫu áo thun đồng phục tay dài

Mẫu áo thun đồng phục tay dài

Áo thun đồng phục cổ tròn
Mẫu áo thun đồng phục cổ tròn

Mẫu áo thun đồng phục cổ tròn

Áo thun đồng phục tay lững
Mẫu áo thun đồng phục tay lững màu đen

Mẫu áo thun đồng phục tay lững màu đen
Ho | 10/04/2020 4:08 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Đồng phục áo thun chuyên nghiệp, mẫu mã đa dạng, trẻ
Đồng phục áo thun chuyên nghiệp, mẫu mã đa dạng, trẻ trung, sang trọng - giới thiệu các mẫu áo thun đồng phục tương ứng với chất liệu vải may:

Mẫu áo phông đồng phục - áo thun tixi
Mẫu áo phông đồng phục - áo thun cá mập
Mẫu áo phông đồng phục - áo thun cotton 100%
Mẫu áo phông đồng phục - áo thun 65/35
Ho | 10/04/2020 4:08 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
áo thun giá tốt
Giới thiệu mẫu áo thun đồng phục công ty đẹp, chất lượng đáp ứng các tiêu chí: form dáng vừa vặn, năng động, chất lượng vải cao cấp, đường may tỉ mỉ.
Ho | 10/04/2020 4:08 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
áo giá rẽ quá
sỉ áo gió có 50k - cty mình hay chọn áo theo màu để đi chơi
hiền | 08/07/2020 6:05 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
giá tốt
Chuyên cung cấp sỉ áo thun cá sấu poly nhiều màu giá rẽ. Áo thun cổ trụ in chuyển nhiệt giá sĩ
Ho | 12/10/2020 9:51 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Quá nhiều màu để lựa chọn
Giá quá hơn so với các shop khác, cả máy chục màu để lựa chọn
Phạm | 25/12/2020 4:42 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Làm rối khách hàng, vì màu nào cũng đẹp, không lựa được
Màu nào cũng đẹp hết, nên khó khi chọn mua
Nhưng nói gì nói chứ mua hết luôn
Phạm | 25/12/2020 4:42 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Giao tận nhà cho khách
đặt hàng được tư vấn chuyên nghiệp
Lại còn vận chuyển giao tận nhà
Phạm | 25/12/2020 4:43 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Vải poly thái mặc đẹp với mát
vải co dãn 4 chiều, nên mặc lên mát với đẹp
Phạm | 25/12/2020 4:43 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
định qua mua 1 cái, ai dè thành mua 10 cái
bữa ghé shop để mua 1 cái mặc chơi, ai dè qua thấy đẹp quá quất tận 10 cái luôn
Phạm | 25/12/2020 4:44 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
bạn nhân viên bán hàng dễ thương
bạn nhân viên bữa bán hàng cho mình nói chuyện quá dễ thương
lại còn nhiệt tình nữa
Phạm | 25/12/2020 4:45 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Giá sỉ tốt hơn các chỗ khách
mình mua sỉ nhiều chỗ để bán, nhưng giá ở đây tốt nhất, may còn đẹp hơn form đứng hơn nữa
Phạm | 25/12/2020 4:45 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Vải cực đẹp lại co dãn 4 chiều mac mát
vải mặc mát, thích hợp làm đồng phục công ty, sẽ qua mua đặt hàng in lô go công ty cho chồng mình
Phạm | 25/12/2020 4:46 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
giá rẻ, đủ size, dễ lựa chọn
Giá bỏ sỉ, hay bán lẻ đểu rẻ, đa dạng quá nhiều màu để chọn
Phạm | 06/01/2021 10:02 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Giá thành rẻ nhưng chất lượng ok
Áo thun vải cá sấu poly, co dãn 4 chiều mát, lại nhiều màu đa dạng
Phạm | 06/01/2021 10:02 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
tốt
áo thun mặc thoải mái
Nguyễn | 15/05/2021 2:52 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
áo đẹp co giãn tốt
áo rất đẹp, mặc vào thoải mái, áo mặc lên form rất ok
Nguyễn | 15/05/2021 2:59 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
In áo thun rất đẹp
mình đã dạt in 10 áo ở shop, áo rất đẹp mặc mát, hình in rất tốt, đã đặt thêm 10 áo nữa. Cảm thấy rất ok
Nguyễn | 15/05/2021 3:01 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
giao hàng nhanh
giao hàng rất nhanh, tận tình
Nguyễn | 15/05/2021 3:01 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
áo vải rất đẹp
áo mặc co dãn rất thích
Nguyễn | 15/05/2021 3:01 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
ÁO thun trơn giá rẻ
áo đẹp, chất vải xịn mà giá rẻ
Nguyễn | 18/06/2021 2:52 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
áo đẹp
chất vải mát, áo đẹp, form chuẩn
Nguyễn | 18/06/2021 2:52 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
áo đẹp, nhiều màu
Áo nhiều màu, vải đẹp mà giá lại rẻ
Ngọc | 18/06/2021 2:52 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
giao hàng nhanh
may hàng nhanh, giao hàng sớm
Nguyễn | 18/06/2021 2:53 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
tư vấn nhiệt tình
nhân viên tư vấn nhiệt tình, nhanh chóng
Nguyễn | 18/06/2021 2:53 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
may in đẹp, nhanh chóng
áo đẹp, mực in bền, tốt
Nguyễn | 18/06/2021 2:54 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Áo nhiều mẫu đẹp, giá rẻ
áo thun của xưởng đẹp mà giá rẻ
Ngọc | 18/06/2021 2:59 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
phone

0902 334 778